Menu

Clairvoyant Uddannelsen

 • En uddannelse som vil ændre dit liv og din fremtid.
 • For dig der vil være professionel som clairvoyant eller medie
 • For dig som har lyst til at lære dig selv bedre at kende

Forløbet er et aktivt og kompetencegivende forløb, som varer ca. 12 måneder. Ud over den intense undervisning og træning, øver kursisterne løbende mellem modulerne, for at nå et så højt fagligt niveau som muligt.

Du vil modtage redskaber, opgaver og øvelse i at lytte og handler på din intuition, så du kan anvende den i din dagligdag til at skabe endnu mere harmoni, ro og glæde i dit liv og omkring dig.

Godkendt af Clairvoyant Foreningen til Censurerede Forløb – adgangsgivende til medlemskab. 
Se Clairvoyant Foreningen her 

Jeg vil meget gerne høre mere om Clairvoyant Uddannelsen

Deltag på en Gratis Info aften – se dato    her
Der vil være en lille meditation samt mini clairvoyance

Hvem henvender forløbet sig til?
Alle...

 • Det løfter dig, privat som professionelt.
 • Om du er underviser, coach, hjemmegående eller Super sensitiv.
 • Påvirker stemninger og andres humør dig?
 • Oplever du der er mere mellem himmel og jord?
 • Har du oplevelsen af at du mangler noget?
 • Har du Stress eller Stress symptomer? - - - - Se tegn på stress klik her
 • Ønsker du at kunne mærke dig selv mere og kunne sætte grænser?
 • Ønsker du at transformere og udvikle dig?
 • Ønsker du at opleve tryghed i dine sanser?
 • Ønsker du mere overskud?
 • Ønsker du mere ro og glæde i din dagligdag?
 • Ønsker du at se muligheder i stedet for begrænsninger?

Forløbet

Uddannelsen er fordelt på 12 moduler af 2 til 3 dages varighed, samt 11 trænings aftener. 

Der er afslutning med skriftlig og mundtlig eksamen.
Der er hjemmeopgaver samt øve clairvoyance på personer, hvoraf 30 er med rapport, nogle kan evt. udføres på vores øve aftener.
Der vil være fokus på hver enkelt kursist potentiale, personlig supervision af både den psykiske og den personlige udvikling samt 4 personlige sessioner.

Du vil opleve

 • At styrke & stole på dine indre sanser
 • Større mulighed for at træffe de rigtige beslutninger for dig
 • Indre oprydning og transformere angst
 • Opdag dine muligheder & handle på dem
 • Stop med at løbe fra dine følelser, skabe indre ro & velvære

Når du har gennemført uddannelsen vil du

 • Have tillid til din intuition og være clairvoyant
 • Du vil være Stress fri, kende symptomer og have redskaber til at hjælpe dig selv og andre
 • Kunne guide andre på deres vandring med clairvoyance og egne erfaringer
 • Have større forståelse af hvad der foregår i dig og bedre kunne rumme ALLE dine følelser
 • Stå stærkt i dig selv uanset hvad du bliver mødt med i din omverden
 • Kende redskaber til hvad du kan gøre hvis du mister jordforbindelsen
 • Være en del af et netværk af ligesindede
 • Have større indre ro og velvære

Tidligere Kursisters udtalelser Klik her

Teori og øvelser

 • Psykiske evner
 • Meditation
 • Mindfulness
 • Øvelser
 • Træning i at fornemme energi & blokeringer
 • Clairvoyance
 • Åndelige vejledere
 • Skyggen sider
 • Ego
 • Sjæl
 • Projektioner
 • Tankens Kraft
 • Foto clairvoyance – at lave clairvoyance ud fra et foto
 • Fjern clairvoyance
 • Psykometri – at opfange information fra ting
 • Chakra systemet
 • Farvernes betydning
 • Auraens opbygning
 • Beskyttelse & opladning
 • Healing
 • Trance
 • Husrens
 • Medial kontakt – kontakt til afdøde
 • Clairvoyant træning på mennesker udefra
 • Demonstrations clairvoyance – beskeder til et publikum
 • Moral, etik & skelne evne

Undervisere clairvoyant

Anne M Frandsen, Trine Andersen & Heidi Ezra

Der er gæstelærere med i uddannelses forløbet, og der vil endvidere afslutningsvis undervisning i marketing og regler for opstart som selvstændig.

Inkluderet i prisen

 • 12 Moduler, af 2 til 3 dages varighed
 • 11 Øveaftener
 • Personlig samtale før uddannelses start
 • Et års dyb udvikling fagligt og personligt
 • Deltagelse på alle tirsdag fyraftens meditationer i forløbet
 • Et netværk af ligesindede, der støtter dig og deler med dig hele vejen
 • 4 personlige sessioner i din udvikling
 • Online gruppe med de andre deltagere
 • Kompendie
 • Livsformål kurset, giver endnu mere indsigt i dine temaer, udfordringer og potentialer, inkl. 5 øvelser specifik til dig.
 • Intuition & Clairvoyance Kursus
 • Uddannelsen giver adgang til medlemskab af Clairvoyant Foreningen

Adgangskrav

En samtale og afstemme forventninger.

Pris – kr. 28.800
Ved tilmelding betales startgebyr kr. 6.800. Restbeløbet forfalder ved opstart eller forhør om rate ordning !

Jeg høre gerne fra dig til en uforpligtende samtale

Tlf. 6028 4750
E-mail he@heale.dk

Næste Hold 2019 - Nov 2019 se datoer nederst på denne side

Vil du høre mere – tilmelde dig til en Gratis info aften se dato her

Hold 2019                              Opstart 22. Nov 2019
Alle dage kl. 9.30 – 16.30

Øve aften kl. 18.30 – 21.30

22, 23 & 24 Nov 2019
Præsentation
Psykiske evner – Åndelige Vejleder – Teori & øvelser

11 & 12 Jan 2020
Egoet – Teori & øvelser

20. Jan

21 & 22 Feb
Clairvoyance sittings, Etik – Teori & øvelser

 27 Feb

6 & 7 Mar
Sjælen & Inspiration – Teori & øvelser

16 Mar

17 & 18 Apr
Chakra, Tankens kraft, bøn, beskyttelse – Teori & øvelser

27 Apr

2 & 3 Maj                     
Livsformål                  incl. udefra kommende deltagere
Åndsvidenskab

12 Maj

15 & 16 Maj
Projektioner & Skyggen – Teori & øvelser

25 Maj

26 & 27 Jun
Træning i Clairvoyance – Teori & øvelser
Midtvejs evaluering

30 Jun

21 & 22 Aug
Aura & musik – Teori & øvelser

31 Aug

19 & 20 Sep
Træning i Clairvoyance
Medieskab – Teori & øvelser

28 Sep

2 & 3 Okt
Medieskab – Teori & øvelser
Skriftlig eksamen

8 Okt
20 Okt

30, 31 Okt & 1 Nov
Træning i Clairvoyance
Mundtlig eksamen
Evaluering & Diplom

Ønsker du at være øve person på holdet der er i gang bedes du sende en mail til he@heale.dk
Du kan se nuværende kursister der søger øvepersoner her Klik her

Kontakt

 • 6028 4750
 • he@heale.dk

Gratis guidet meditation
KLIK HER

Modtag en guidet meditation direkte i din indbakke...

Medlem af

©2019 Heale.dk - Danmarksgade 11.1th - 7000 Fredericia - 6028 4750 - he@heale.dk